604 172 842

Czesław Hudomięt

Czesław Hudomięt

Czesław Hudomięt

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu pana Czesława który bardzo wierzy w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Czesław Hudomięt

Pan CZESŁAW HUDOMIĘT urodził się w 1962 r. W 2013r., w trakcie prac wykonywanych w Niemczech, podczas demontażu rusztowania, spadł z wysokości 4m. Już na miejscu wypadku pomoc medyczna stwierdziła porażenie poprzeczne w obrębie obu nóg. Zaistniała też konieczność zaopatrzenia pana Czesława w kołnierz ortopedyczny. Pierwszej pomocy lekarskiej udzielono mu w klinice w Neumarkt. Wykonana tam tomografia komputerowa potwierdziła opisany powyżej wzorzec urazów.
Jeszcze w tym samym dniu z powodu niestabilności kręgosłupa, wykonano zabieg spondylodezy (stabilizacji) grzbietowej oraz hemilaminektomii (poszerzenia kanału kręgowego w celu uwolnienia nerwów rdzeniowych od ucisku) trzonu kręgu piersiowego 11. Pan Czesław doznał także złamania żeber: 4 i 5 po lewej stronie. Dalsze leczenie w zakresie porażenia poprzecznego pan Czesław odbywał w Szpitalu Urazowym w Berlinie.
Wykonując pracę w Niemczech, pan Czesław ubezpieczony był tylko w Polsce i tu powrócił aby kontynuować dalsze leczenie polegające głównie na rehabilitacji która wiąże się z wysokimi kosztami, podobnie jak koszt leków i innych środków medycznych na które go nie stać, dlatego bardzo prosi o pomoc finansową, którą prosimy kierować na konto:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001  z dopiskiem: Czesław
KRS 0000212400