604 172 842

Dorota Nawara

Dorota Nawara

Dorota Nawara

Właśnie teraz  jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu pani Doroty która bardzo wierzy w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc finansową
kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Dorota Nawara

Pani Dorota mając  5 lat zachorowała na reumatoidalne zapalenie stawów. W wieku 7 lat trafiła do dziecięcego szpitala reumatologicznego w Krakowie Witkowicach, gdzie przebywała do końca 4 klasy. Po likwidacji szpitala przeniesiona została do sanatorium w Rabce Zdroju. Leczona była także w Instytucie Pediatrycznym w Krakowie-Prokocimiu oraz w sanatorium w Cieplicach Zdroju i Busku Zdroju. W każde wakacje wyjeżdżała na rehabilitację do różnych ośrodków rehabilitacyjnych w całej Polsce. Po zdaniu matury podjęła pracę w Spółdzielni Inwalidów w Limanowej. W tym okresie stan zdrowia pogorszył się tak bardzo, że nie wstawała już w ogóle z łóżka. Przeszła wieloletnie leczenie w Krakowskim Szpitalu Reumatologii i Rehabilitacji oraz kilkanaście operacji na dużych stawach. Przeprowadzono je głównie w Szpitalu Wojskowym w Krakowie. Jedną z operacji wszczepienia implantu do stawu biodrowego przeszła w Szwajcarii. Pomimo dobrej opieki specjalistycznej choroba nadal postępowała i objąwszy wszystkie stawy doprowadziła do utraty samodzielności i niezależności. Niemniej choroba nie wykluczyła jej całkowicie z życia społecznego i będąc na kolejnym szkoleniu poznała swojego przyszłego męża. Mąż również ma znaczny stopień niepełnosprawności i porusza się o kulach. Wydatki, które pochłaniają najwięcej pieniędzy to opieka (codzienna higiena, przygotowanie posiłków, sprzątanie), leczenie i rehabilitacja, koszty napraw samochodu inwalidzkiego, wózków inwalidzkich, krzesełka nadschodowego- wszystkie te urządzenia mają kilkanaście lat i ulegają częstym awariom. Najbliższe plany to ratowanie zdrowia połączone z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym w Konstancinie Jeziorna oraz trudne rozmowy z warszawskimi chirurgami o wymianie dwóch endoprotez, z których jedna ma 34 lata a druga 18. Z tymi planami wiążą się ogromne koszty. Jedyne dochody to renta inwalidzka w wysokości 760,00 zł netto plus dodatek pielęgnacyjny w wysokości 208 zł. Mąż pracuje prowadząc działalność usługową i w ten sposób dorabia do renty, którą też ma w podobnej wysokości.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc finansową pani Dorocie oraz o przekazanie 1% swojego podatku.
KRS 0000212400 z dopiskiem Dorota Nawara

Wpłaty darowizn prosimy kierować na konto:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Dorota Nawara
KRS 0000 212 400