604 172 842

Karol Bielski

Karol Bielski

Karol Bielski

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu Karola który bardzo wierzy
w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Karol Bielski

KAROL BIELSKI urodził się w 2009 r. Od 1-szego do 10-tego miesiąca chorował na nawrotowe zapalenie dróg oddechowych. W 14-tym miesiącu skierowany został do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc do Rabki Zdroju. W 2012 roku u Karolka stwierdzono chorobę genetyczną – neurofibromatozę typu 1 von Recklighausena, co spowodowało zahamowanie wzrostu i masy ciała, w związku z tym chłopiec trafił do szpitala dziecięcego w Prokocimiu. W rezonansie stwierdzono zmiany nerwiako-włókniowate w mózgu, które mogą być odpowiedzialne za zahamowanie wzrostu i nieprawidłowy rozwój. Dodatkowo u Karola zaczęły występować drgawki. Po wykonaniu badania EEG, postawiono kolejną diagnozę – padaczki objawowej. Lekarze podejrzewają u niego także alergię pokarmową.
Karolek musi być pod stałą opieką poradni neurologicznej, endokrynologicznej – ponieważ znacznie odbiega wzrostem od rówieśników, immunologicznej, onkologicznej (rozsiane po całym ciele guzki), alergologicznej, laryngologicznej i ortopedycznej. Stałe dojazdy do specjalistycznych poradni, zakup leków wymaga sporych nakładów pieniężnych. Wszystkim, którzy mogą pomóc w leczeniu Karolka Bieskiego i przekazać dla niego wolne datki oraz 1% podatku podajemy numer naszego konta:

Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Karolek Bielski
KRS 0000212400