604 172 842

Karol Wojciuch

Karol Wojciuch

Karol Wojciuch

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu Karola który bardzo wierzy
w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Karol Wojciuch

KAROLEK WOJCIUCH urodził się w 2006 r., z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Jest pod stałą opieką medyczną Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu z powodu mózgowego porażenia dziecięcego (porażenie spastyczne kończyn). Ma padaczkę – stan po ciężkiej zamartwicy okołoporodowej z niewydolnością oddechową.

Karolek nie siedzi, nie chodzi, nie trzyma samodzielnie głowy, widzi ale nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. Reaguje na dźwięki, uśmiecha się słysząc głos znajomych osób. U Karola występują zaburzenia mowy, wynikające z uszkodzenia ośrodków i dróg nerwowych unerwiających narządy mowne. Karolkowi zalecono zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Z uwagi na kosztowne leczenie oraz konieczność systematycznego zapewniania materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas ćwiczeń, zwracamy się do Państwa o pomoc kierowaną na nasze konto

Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Karol Wojciuch
KRS 0000212400