604 172 842

Kazimiera Ciuła

Kazimiera Ciuła

Kazimiera Ciuła

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu pani Kazimiery która bardzo wierzy w Państwa dobroć,  prosimy
o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Kazimiera Ciuła

KAZIMIERA CIUŁA urodziła się w 1974r. W 2007r. uległa wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku, którego doznała wieloodłamowego złamania trzonu kręgu L1 z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Skutkiem tego nastąpił trwały niedowład kończyn dolnych i porażenie zwieraczy (powodujące zaburzenia urologiczne i proktologiczne).
Na  co dzień porusza się za pomocą kul i wózka inwalidzkiego. Ponadto choruje na chorobę Recklinghausena. Wymaga stałej rehabilitacji, leczenia specjalistycznego, codziennego przyjmowania leków i wykorzystywania innych środków medycznych niezbędnych do codziennej egzystencji, które wiążą się z wysokimi kosztami dlatego w imieniu Pani Kazimiery bardzo prosimy o pomoc finansową którą prosimy kierować na konto:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Kazimiera Ciuła
a także w formie 1%
KRS 0000 212 400