604 172 842

Krzysztof Krzyściak

Krzysztof Krzyściak

Krzysztof Krzyściak

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu Krzysztofa który bardzo wierzy w Państwa dobroć,  prosimy
o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Krzysztof Krzyściak

KRZYSZTOF KRZYSCIAK urodził się w 1998 r., i zraz po urodzeniu stwierdzono u niego szereg wad: wnętrostwo, sinicę obwodową, cichy szmer skurczowy nad sercem. W drugiej dobie po urodzeniu stan jego zdrowia pogorszył się: duszność, niewyczuwalne tętno na kończynach dolnych, dlatego skierowano go do Kliniki Kardiologi i Kardiochirurgii USD. Rozpoznano złożoną wadę serca: Krzysztof przeszedł trzy poważne operacje serca i naczyń, przez długi czas wymagał leczenia w warunkach intensywnej terapii. Przechodził liczne infekcje. W USG głowy stwierdzono zanik podkorowy mózgu. Jest niepełnosprawny intelektualnie, ma wadę wymowy, niskorosłość, niedobór masy ciała, małogłowie i przewlekłe problemy płucne. Krzysztof wymaga ciągłej wielospecjalistycznej opieki medycznej. Na utrzymanie rodziny pracuje tylko tata. Najpilniejszym problemem obecnie do rozwiązania, stała się konieczność zakupu nowych okularów które kosztują 3 tys. zł. Jest to wydatek ponad możliwości rodziców. Te, które ma od kilku lat, są już zniszczone i niewiele przez nie widzi. Jest to tylko jeden z wielu koniecznych wydatków na Krzysia, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc w leczeniu i rehabilitacji Krzysia o pomoc finansową kierowaną na konto:

Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Krzyś Krzyściak
KRS 0000212400
.