604 172 842

Mateusz Kondrat

Mateusz Kondrat

Mateusz Kondrat

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu Mateusz który bardzo wierzy w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc
finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Mateusz Kondrat

Mateusz Kondrat urodził się 31 sierpnia 2001 roku. Gdy miał pięć lat rodzice zauważyli że ma problemy z wzrokiem. Podczas pierwszego badania w 2007r., lekarz stwierdził poważną chorobę oczu i w trybie natychmiastowym skierował go na ostry dyżur do kliniki okulistycznej w Krakowie. Diagnoza lekarska brzmiała: zaćma wikłająca, nawrotowe stany zapalne błony naczyniowej, trakcyjne odwarstwienie siatkówki, zrośnięcie źrenic i komory przedniej.
Od tego momentu zaczęło się systematyczne leczenie Mateusza: od 2008 roku Mateusz przeszedł cztery operacje w Warszawie, w tym dwie płatne, i dwie refundowane przez NFZ. Po pierwszej operacji stracił wzrok w lewym oku. Rozpoczęła się walka lekarzy o drugie oko. Kolejne operacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i chłopiec stracił wzrok.
Oprócz syna państwo Kondratowie z Kisielówki mają na utrzymaniu jeszcze córkę, która w tym r oku rozpocznie naukę w szkole średniej. Sytuacja materialna tej rodziny jest bardzo trudna: ojciec Mateusza może liczyć tylko na pracę sezonową, natomiast matka chłopca nie może pracować, gdyż opiekuje się mieszkającą z nimi, swoją chorą matką. Od roku szkolnego 2012/2013 Mateusz uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 73 w Krakowie dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. W tej chwili jedyną szansą dla Mateusza na odzyskanie wzroku są kolejne operacje, które będzie mógł przejść około 18 roku życia. Mateusz wymaga stałych , często prywatnych konsultacji. Sporo kosztują także częste wyjazdy matki chłopca do Krakowa, dlatego rodzina zawraca się z serdeczną prośbą o finansowe wsparcie ludzi dobrej woli i przesyłanie wszelkich wpłat na konto:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: MATEUSZ KONDRAT
KRS 0000212400