604 172 842

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Limanowską Akcję Charytatywną z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 34, tel. +48 604 172 842.

Administrator danych.
Administratorem danych osobowych (ADO) jest Limanowska Akcja Charytatywna (w skrócie LACh) z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 34.
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych z ramienia LACh jest p. Teresa Zabramny, z którą można się kontaktować telefonicznie na  +48604172842 lub za pomocą poczty elektronicznej teresaldk@poczta.onet.pl, albo też pocztą tradycyjną na adres siedziby LACh.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych jest jak najszersze rozpropagowanie problemów osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych w celu pozyskiwania środków finansowych służących wspieraniu tych osób. Dlatego dane tych osób oraz ich wizerunki są dostępne publicznie na stronie internetowej LACh i w interesie tych osób.

Wszystkie dane, w tym dane wizerunkowe, publikowane są w oparciu o zgody wyrażone przez osoby, których dane dotyczą lub przez ich opiekunów prawnych.

Zakres przetwarzania danych.
Przetwarzanie danych ograniczone jest do prezentowania sylwetek osób-członków LACh w zakresie, w jakim udzielona jest zgoda. LACh nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

Okres przechowywania danych.
Dane osobowe prezentowane na stronie internetowej przechowywane będą na czas członkostwa w LACh. W przypadku skreślenia z członkostwa w LACh z jakichkolwiek przyczyn dane osobowe zostaną usunięte.

Prawa osoby, której dane dotyczą.
– żądania od ADO dostępu do danych
– żądania sprostowania/aktualizacji danych
– żądania usunięcia danych chyba, że jest to niemożliwe ze względu na wykonanie obowiązku realizacji umowy
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z wyrazami szacunku – Teresa Zabramny

Wspierają nas

Miasto Limanowa
Bank Spółdzielczy Limanowa
Projektowanie stron www w Limanowej
Lagenko
Akcja w TESCO
Przedszkole u Cioci Agatki w Tymbarku
Limanowski Klub Karate Kyokushin
Wspomóż LACh