604 172 842

Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2016

SPRAWOZDANIA
z działalności Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wybierz rodzaj sprawozdania, aby go pobrać i przeczytać:

Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 | kliknij, aby pobrać