604 172 842

Jacek Jagła

Jacek Jagła

Jacek Jagła

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu Jacka który bardzo wierzy
w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Jacek Jagła

JACEK JAGŁA urodził się w 2012 r., z wrodzoną wadą budowy jelita grubego: rzadko spotykaną chorobą Hirschsprunga. Choroba ta jest częstą przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego u noworodków. Objawy choroby są zmienne; w obrazie klinicznym dominują zaparcia, dlatego skazany jest na stomię. Karmiony jest pozajelitowo. Jacek przeszedł operację metodą Duhamela.
Stwierdzono u niego także zespół Downa, celiakę, wodonercze po stronie prawej, niedosłuch ucha prawego. Jacuś wymaga całkowitej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie edukacji, leczenia, rehabilitacji a to pochłania sporą część ich dochodu rodziców, dlatego za naszym pośrednictwem zwrócili się do Państwa z prośbą o pomoc finansową, którą prosimy kierować na konto:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Jacek Jagła
KRS 0000212400