604 172 842

Przekaż 1,5% na LACh

Limanowska Akcja Charytatywna jest stowarzyszeniem, które od momentu powstania, stara się pomagać wszystkim, najbardziej potrzebującym.

W ramach programu PEAD organizowanego przez Unię Europejską za pośrednictwem Banku Żywności w Krakowie, organizowaliśmy dla osób nisko uposażonych pomoc żywnościową (około 70 ton rocznie).

Bardzo zależy nam  na niesieniu pomocy finansowej dzieciom dotkniętym przez los, wymagającym stałej opieki medycznej, kosztownej rehabilitacji dającej nadzieję na polepszenie ich stanu zdrowia. Do tej pory środki na ten cel zdobywaliśmy najczęściej przez organizację imprez, loterii fantowych, z których całkowity dochód przekazywany był na pomoc dla wybranej osoby.
27 listopada 2008 r. Stowarzyszenie Limanowska Akcja Charytatywna zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000212400, otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego, w związku z tym istnieje możliwość pozyskiwania środków z odpisu od podatku. W imieniu własnym, członków stowarzyszenia i współpracujących z nami wolontariuszy, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie na nasze konto (Bank Spółdzielczy w Limanowej 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001) odpisu 1,5% od podatku. Każda złotówka jest dla nas bardzo cenna a podarowane przez Państwa pieniądze przyniosą radość i nadzieję naszym podopiecznym.

Z wdzięcznością:
Prezes i członkowie stowarzyszenia

Wypełniając roczny PIT możemy sami wybrać szlachetny cel,
który zasilimy kwotą równą 1,5% należnego fiskusowi podatku.
Wybierz Stowarzyszenie LACH i pomóż naszym Podopiecznym!

KRS 0000212400

Limanowska Akcja Charytatywna
34-600 Limanowa, ul. Kilińskiego 11
Bank Spółdzielczy w Limanowej 
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001