604 172 842

O stowarzyszeniu

Informacja dotycząca działalności
Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna


W DNIU 28.XI.2008 r., OTRZYMALIŚMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, dlatego osobom które wyrażą chęć przekazania na KONTO STOWARZYSZENIA LIMANOWSKA AKCJA CHARYTATYWNA 1% OD PODATKU – podajemy numer konta:

Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
KRS 0000212400

Od chwili założenia tj. od roku 2004 Stowarzyszenie Limanowska Akcja Charytatywna stale wykazuje się aktywnością działania. Wiele podjętych przez członków Stowarzyszenia inicjatyw pozwala na pomoc ludziom o niskim uposażeniu i dzieciom wymagającym długotrwałego kosztownego leczenia i rehabilitacji. I tak: – w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” Stowarzyszenie podjęło współpracę z Bankiem żywności mieszczącym się w Krakowie przy ul. Zabłocie. Od tego czasu z pomocy tej korzysta rocznie około trzech tys. osób – mieszkańców Limanowej i okolic. Pomiędzy podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej zostaje rozprowadzone przez nas około 120 ton żywności rocznie.

  • w limanowskich szkołach zorganizowaliśmy już w roku 2004 zbiórkę przyborów szkolnych i słodyczy. Wszystko zostało przesłane polskim dzieciom w Grodnie.
  • od początku działalności zaangażowaliśmy młodzież. Młodzi wolontariusze rokrocznie organizują akcję „Święty Mikołaj Dzieciom”. Akcja rozpowszechniona jest nie tylko w limanowskich placówkach oświatowych ale także „Mikołaj” zapraszany jest przez osoby prywatne. Zebrane wolne datki złożone na koncie LACH przekazywane są dzieciom, którymi opiekuje się Stowarzyszenie.
  • nawiązaliśmy kontakt z organizacją Czerwonego Krzyża działającą w Wathlingen (Niemcy). Organizacja ta co roku dostarcza nam odzież, którą rozdajemy potrzebującym.

W celu pozyskania środków finansowych potrzebnych na leczenie dzieci i pomoc w szczególnych zdarzeniach losowych, przy wsparciu władz Urzędu Miasta, różnych instytucji oraz sponsorów, organizujemy także:

  • kwesty
  • festyny
  • pikniki
  • loterie fantowe
  • turnieje sportowe
  • występy lokalnych zespołów artystycznych
  • występy profesjonalnych zespołów kabaretowych (do tej pory wystąpił kabaret „Pod Wyrwigroszem” i „Paka”) – dyskoteki

Kontakt z nami:

Limanowska Akcja Charytatywna
ul. Józefa Marka 9A
34-600 Limanowa,
komórka: 604 172 842 Teresa Zabramny