604 172 842

Małgosia

Małgosia

Małgosia

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu Małgosi która bardzo wierzy w Państwa dobroć,  prosimy
o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Małgosia

MAŁGOSIA
(ur. w 1999r.) z porażeniem mózgowym urodzona w zamartwicy okołoporodowej ze skalą Apgar 0. Od okresu niemowlęcego Małgosia pozostaje w stałej opiece Poradni Neurologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Z powodu padaczki, otrzymuje leki przeciwdrgawkowe. Małgosię cechuje głębokie opóźnienie rozwoju psychomotoryczne, małogłowie, czterokończynowe porażenie spastyczne, zanikanie mięśni, znaczne przykurcze w stawach. Małgosia wymaga stałej pomocy innej osoby w związku z bardzo ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji a także stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji
Wszystkim, którzy mogą pomóc w leczeniu i rehabilitacji Małgosi podajemy numer naszego konta:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: MAŁGOSIA
KRS 0000212400

Dzięki Państwa hojności, Małgosia  cieszy się nowym, wymarzonym wózkiem i siodełkiem samochodowym z regulowanym zagłówkiem, za co serdecznie dziękują wdzięczni rodzice.