604 172 842

Piotruś Dębski

Piotruś Dębski

Piotruś Dębski

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym
przekazujemy
1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu rodziców Piotrusia
którzy bardzo wierzą w Państwa dobroć,
prosimy o pomoc finansową dla niego,
kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem:
  Piotruś Dębski

Piotruś
urodził się w 2010 r. Jest wesołym, żywym chłopcem, uczniem drugiej klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słopnicach. W listopadzie tego roku zaczął uskarżać się na trwający kilka dni ból brzucha. Już wstępne badania były niepokojące. Dokładna diagnostyka w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie potwierdziła najgorsze obawy: NEPHROBLASTOMA ST.IV z przerzutami do węzłów chłonnych i płuc. Rozpoczęła się bardzo ciężka i wyczerpująca walka z chorobą, polegająca na cyklu 6-cio krotnej chemioterapii leczenia przedoperacyjnego dla guzów IV st. zaawansowania. Następnie Piotrusia czeka bardzo ciężka i skomplikowana operacja chirurgicznego usunięcia guza. Kolejnym etapem leczenia będą cykle chemio i radioterapii, których ilość może dojść nawet do kilkudziesięciu. Obecnie Piotruś jest bardzo osłabiony stosowaną chemioterapią, występują także zaburzenia funkcjonowania nerek i wątroby. Nasz syn – piszą rodzice – niestety nie może uczęszczać do szkoły, wymaga indywidualnego nauczania. Walka z chorobą wymaga bardzo częstych wizyt a nawet pobytów na oddziale w Uniwersyteckim Szpitalu  Dziecięcym w Krakowie. Wizyty te wiążą się ze sporymi nakładami finansowymi. Kosztowne są także leki i niezbędne wyroby medyczne, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową oraz przekazanie 1% odpisu od podatku na konto:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Piotr Dębski
KRS 0000212400

Serdecznie Państwu dziękujemy. Będziemy bardzo wdzięczni za dalszą pomoc finansową.