604 172 842

Tymoteusz

Tymoteusz

Tymoteusz

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku, dlatego w imieniu Tymoteusza który bardzo wierzy
w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001z dopiskiem: Tymoteusz

TYMOTEUSZ
ur. 2017. Jest ruchliwym i pogodnym chłopcem. Bardzo lubi się śmiać. Ma całościowe zaburzenia rozwojowe, zwane autyzmem. Został zdiagnozowany w wieku 2,5 lat. Tymek posługuje się mową w bardzo nikłym stopniu w postaci nielicznych  pojedynczych niewyraźnych słów, które rozumieją zazwyczaj najbliżsi. Jego usta nie potrafią wypowiedzieć wszystkiego, o czym myśli głowa. Z tego względu uczy się posługiwania specjalistyczną protezą mowy – tabletem z oprogramowaniem logopedycznym Mówik. Umożliwiło mu to tworzenie bardziej złożonych zdaniowych komunikatów, dzięki czemu wiemy m.in. czego chce, co widzi, co go boli, jaki ma nastrój. Ta alternatywna komunikacja, aktualnie ułatwia pracę nad jego deficytami i rozwojem zabawy. Tymek codziennie systematycznie pracuje nad komunikacją, rozwojem mowy, własną samodzielnością, współpracą z innymi ludźmi, własnymi deficytami rozwojowymi, w czym pomagają mu: terapia behawioralna, zajęcia neurologopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, integracji sensorycznej, terapii słuchowej Johansena, indywidualne zajęcia na basenie, a raz w roku obóz terapeutyczny dla dzieci z autyzmem. Dzięki tak intensywnej pracy Tymuś ma szansę na normalne, samodzielne życie, jednak terapia jest kosztowna dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc o wpłaty na konto:

BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem Tymek

KRS: 0000 212 400