604 172 842

Dawid

Dawid

Dawid

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu Dawida który bardzo wierzy w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Dawid

Dawid urodził się 29.05. 2005 r. Potylicowe ułożenie się dziecka do porodu, spowodowało niedotlenienie mózgu. Do roku czasu Dawid rozwijał się pozornie prawidłowo: z czasem okazało się, że nie reaguje na polecenia, choć badania słuchu tak po porodzie jak i następne nie wykazały tej wady. Został więc skierowany kolejno do Poradni Neurologicznej, Genetycznej. Dopiero w Poradni dla Dzieci z Autyzmem rodzice usłyszeli diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju – autyzm wczesno-dziecięcy. Od tej pory Dawid pozostaje pod stałą opieką poradni:musi realizować specjalnie dla niego dobrany program. Ze względu przejawiane zaburzenia w obszarze mowy i komunikacji kontaktów społecznych oraz aktywności własnej, konieczna jest stała, intensywna praca terapeutyczna i rehabilitacyjna. Dawid poddany jest także leczeniu homeopatycznemu. Musi także dwa razy w tygodniu korzystać z wizyt w krakowskich poradniach specjalistycznych a na co dzień z Ośrodka Rehabilitacyjni Edukacyjno Wychowawczego, który gwarantuje mu opiekę logopedyczną.
Leczenie, rehabilitacja i terapia Dawida przekracza możliwości rodziców, dlatego za naszym pośrednictwem zwracają się z prośbą o pomoc finansową, którą proszę kierować na konto :
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001  z dopiskiem: DAWID
KRS 0000212400
Dawida w trakcie „PIKNIKU” interesowało wszystko:  obserwował jak powstają bańki mydlane, zabawki z dmuchanych balonów, chętnie też uczestniczył w każdej proponowanej zabawie: