604 172 842

Członkowie

Teresa Zabramny

Prezes Limanowskiej Akcji Charytatywnej

 

 

Bożena Kapturkiewicz

Skarbnik Limanowskiej Akcji Charytatywnej