604 172 842

Gabriel, Oliwier, Ksawery, Wiktoria

Gabriel, Oliwier, Ksawery, Wiktoria

Gabriel, Oliwier, Ksawery, Wiktoria

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym
przekazujemy 1,5% odpisu od podatku, dlatego
w imieniu Tymoteusza który bardzo wierzy
w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc
finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: dzieci państwa Małuchów.


GABRIEL
(4,5 roku), OLIVIER 3 lata – ma znaczne deficyty rozwojowe, KSAWERY – 2,5 roku, WIKTORIA 9 miesięcy.  Wszystkie dzieci urodziły się z obniżonym napięciem mięśniowym, zaburzonym, opóźnionym rozwojem, sprawnością ruchową, psycho – ruchową.
Wymagają one systematycznej pracy terapeutów tak w żłobku
i przedszkolu, jak i w domu, po to, żeby deficyty nie pogłębiały się:
– w przedszkolu i żłobku w w Mordarce poddawane są wczesnemu wspomaganiu rozwoju
– terapii ogólnorozwojowej i rehabilitacji ruchowej.
Bywa, że państwu Małuchom brakuje pieniędzy na opłaty, na żywność.
W zaświadczeniu lekarskim jakie otrzymaliśmy a dotyczącym Wiktorii stwierdza się: „Ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”.
Obecnie rodzice zbierają pieniądze na badanie WES –  na czwórkę dzieci potrzebne jest 10 800 zł, jest to najszersze z możliwych do wykonania badań genetycznych dla dzieci i dorosłych. Nie ma obecnie dostępnych badań sprawdzających więcej informacji o genach pacjenta w jednej analizie jak właśnie to badanie.  Da ono odpowiedź, jakie leki zastosować aby przyniosły jak najszybciej zadowalające efekty dlatego, bardzo prosimy, pomóżmy tej rodzinie i przesyłajmy już teraz dla nich pieniądze na konto: 
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: dzieci państwa Małuchów.
Z góry bardzo dziękujemy w imieniu dzieciaków i ich rodziców.