604 172 842

Adrian

Adrian

Adrian

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku, dlatego w imieniu Adriana który bardzo wierzy w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Adrian Ćwik
Nasz KRS 0000 212 400

 

ADRIAN urodził się w 2006 r., z potwierdzonym podczas późniejszych badań zespołem Silvera – Russella. Już w pierwszej dobie zaobserwowano drobno faliste drżenie kończyn oraz niedotlenienie okołoporodowe. Z każdym dniem sytuacja pogarszała się. Badanie MRI głowy uwidoczniło obraz odpowiadający przebytemu udarowi. Oprócz dolegliwości, które powodują wyżej wymienione choroby, Adrian ma stwierdzone mózgowe porażenie dziecięce (MPD). W dziewiątym miesiącu jego życia stwierdzono niedowład lewostronny. Z biegiem czasu uwidoczniła się także padaczka oraz częste bóle migrenowe.

Adrian ma obecnie 17 lat. Codziennie mierzy się z różnymi przeciwnościami losu. Cierpi na  skoliozę spowodowaną m.in. niedowładem lewostronnym, ma astygmatyzm, bariery architektoniczne utrudniają funkcjonowanie chłopcu w codziennym życiu i swobodne poruszanie się. Adrian wymaga leczenia specjalistycznego w tym rehabilitacji ruchowej wg wskazań lekarskich. Jest objęty opieką neurologiczną oraz psychologiczną w Poradni Psychologii Rozwojowej i Klinicznej w USD w Krakowie. Rehabilitacje towarzyszyły mu od pierwszego etapu rozwoju, i dzięki temu, że były stałe, chłopiec może poruszać się teraz samodzielnie, choć z wysiłkiem. Są one jedynym sposobem na poprawę postawy ciała i sprawności choć w stopniu minimalnym lewej ręki.

Życie Adriana nie jest łatwe, ale dzielnie stawia czoła rzeczywistości. Ciągłe badania, odległe wizyty u kilkunastu specjalistów i korzystanie z poradni, rehabilitacje kosztują dużo wysiłku, logistyki i nakładów finansowych. Wszystko to sprawia, że Adrian może funkcjonować w społeczeństwie mimo swoich trudności. Częste wyjazdy do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, a także zakup lekarstw generują wysokie środki finansowe.

Bardzo prosimy o przekazanie 1,5 % podatku lub pomoc kierowaną na konto:

Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001  z dopiskiem: Adrian Ćwik.
KRS 0000212400 z dopiskiem: Adrian Ćwik