604 172 842

Paweł Kuziel

Paweł Kuziel

Paweł Kuziel

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym
przekazujemy 1,5% odpisu od podatku, dlatego
w imieniu Pawła który bardzo wierzy
w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc
finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Paweł Kuziel

PAWEŁ KUZIEL  urodził się 21.06 2008 r., w zamartwicy, ze złamanym lewym obojczykiem i porażeniem splotu barkowego lewego typu Erba. Z tego powodu ma obniżoną sprawność lewej ręki. Po urodzeniu dziecko wymagało sztucznego oddechu i masażu zewnętrznego serca. W pierwszych godzinach życia wymagał tlenoterapii. W dziesiątej dobie życia Pawełek został skierowany do poradni kardiologicznej gdzie rozpoznano dwupłatkową zastawkę aortalną oraz niedomykalność zastawki aortalnej. Ma też problemy natury psychologicznej: opóźniony rozwój psychomotoryczny, jest chwiejny emocjonalnie, ma problemy z koncentracją a ze względu na obniżoną samoobsługę, wymaga stałej pomocy drugiej osoby.
Pawełek pozostaje pod stałą opieką kardiologa, neurologa i rehabilitanta a to wymaga dużych nakładów pieniężnych.
Niestety, trzy lata temu zmarł jego ojciec i opieka nad Pawłem i jego siostrą spadła na mamę. Jest im bardzo ciężko, dlatego zwracają się do Państwa z prośbą o pomoc finansową w formie datków i 1% , którą prosimy kierować na konto:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 000000219718 0001 z dopiskiem: Paweł Kuziel
KRS 0000212400