604 172 842

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Darczyńcy, drodzy Przyjaciele!

          Po prawie sześciu latach prokuratorskiego śledztwa, przesłuchań,
zbierania dowodów z opinii  biegłych (trzech) i spraw toczących się przed sądami, Prokurator wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wobec
Zarządu Limanowskiej Akcji Charytatywnej.

         W tym bardzo trudnym okresie – zarówno dla  zarządu Stowarzyszenia
LACh, jak i jego członków – nie zawiedliście nas Państwo. Wsparcie finansowe wszystkich ludzi dobrej woli którzy nie zwątpili w uczciwą działalność
Zarządu, stale płynęło na konto naszego stowarzyszenia, co pomogło nam przetrwać i działać nieprzerwanie na rzecz Podopiecznych.

          Jeszcze raz dziękujemy za to, że Państwo nam wierzyli. Dziękujemy,
że pomimo różnych opinii i wielu zawirowań na przestrzeni tych lat, nie pozostawiliście naszych Podopiecznych bez niezbędnego wsparcia finansowego, dokonywanego najczęściej w formie darowizny bądź odpisu
1% swojego podatku dochodowego
na ich rzecz. To bezcenna pomoc dla
każdego chorującego dziecka i osoby dorosłej, za którą wdzięczność mogą
okazać jedynie uśmiechem przez łzy.

          Prosimy o dalsze wsparcie naszej statutowej działalności, ale również
o wsparcie duchowe, które dodaje
sił i wiary w drugiego człowieka.

        Ze swej strony zapewniamy, że nigdy nie zawiedziemy Państwa zaufania.

                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia
                                                                              Limanowska Akcja Charytatywna