604 172 842

Spotkanie w skansenie „Na Jędrzejkówce”

9 lipca 2022 r., (w sobotę) w skansenie „Na Jędrzejkówce” w Laskowej, w bardzo miłej atmosferze odbyło się spotkanie członków i podopiecznych Limanowskiej Akcji Charytatywnej.  Zebranych przywitała prezes stowarzyszenia – Teresa Zabramny a następnie zabrała głos –  również życząc spotkania mijającego w miłej i niezapomnianej atmosferze,  wice starosta pani Agata Zięba. 
W związku ze złożonym przez Zarząd LACh  wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków PFRON,  nasza prośba została rozpatrzona pozytywnie: otrzymaliśmy możliwość zwrotu kosztów w wys. 60%, przy własnym nakładzie 40%, za co w imieniu Zarządu członków i podopiecznych LACh bardzo dziękujemy.