604 172 842

PAN CZESŁAW PODARUJE NOWY PIONIZATOR

Pan Czesław podaruje NOWY, NIEUŻYWANY  PIONIZATOR.
Transport we własnym zakresie.