604 172 842

Tadeusz Kowalczyk

Tadeusz Kowalczyk

Tadeusz Kowalczyk

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym
przekazujemy
1,5% odpisu od podatku, dlatego
w imieniu pana Tadeusza który bardzo wierzy
w Państwa dobroć, prosimy o pomoc finansową
kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem:
  Tadeusz Kowalczyk
                                   

Tadeusz Kowalczyk
urodził się 1 kwietnia 1963 r. W 1981 roku uległ wypadkowi, skutkiem którego doznał wieloodłamowego złamania trzonu kręgu L1, Th12, z przemieszczeniem (ok. 1cm) dużego fragmentu trzonu w kierunku kanału kręgowego. Doszło także do porażenia wiotkiego kończyn dolnych i zaburzeń urologicznych. Ze względu na trwałe upośledzenie dysfunkcji kończyn dolnych, pan Tadeusz porusza się na wózku inwalidzkim. Wymaga stałej rehabilitacji i leczenia specjalistycznego które jest bardzo kosztowne i na które nie stać go, dlatego bardzo prosimy o przekazywanie panu Tadeuszowi darowizn na konto:

Bank Spółdzielczy w Limanowej :
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Tadeusz KOWALCZYK.
KRS 0000212400