604 172 842

Tadeusz Kowalczyk

Tadeusz Kowalczyk

Tadeusz Kowalczyk

Tadeusz Kowalczyk urodził się 1 kwietnia 1963 r. W 1981 roku uległ wypadkowi, skutkiem którego doznał wieloodłamowego złamania trzonu kręgu L1, Th12, z przemieszczeniem (ok. 1cm) dużego fragmentu trzonu w kierunku kanału kręgowego. Doszło także do porażenia wiotkiego kończyn dolnych i zaburzeń urologicznych. Ze względu na trwałe upośledzenie dysfunkcji kończyn dolnych, pan Tadeusz porusza się na wózku inwalidzkim. Wymaga stałej rehabilitacji i leczenia specjalistycznego które jest bardzo kosztowne i na które nie stać go, dlatego bardzo prosimy o przekazywanie panu Tadeuszowi darowizn na konto:
Bank Spółdzielczy w Limanowej :
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Tadeusz KOWALCZYK
oraz odpis 1% podatku
KRS 0000212400 z dopiskiem: Tadeusz KOWALCZYK
WPŁYWY z 1%  JAKIE ZA ROK 2020 OTRZYMAŁ PAN TADEUSZ WYNOSZĄ 4312,60.

Serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc finansową

Wspierają nas

Miasto Limanowa
Bank Spółdzielczy Limanowa
Projektowanie stron www w Limanowej
Lagenko
Akcja w TESCO
Przedszkole u Cioci Agatki w Tymbarku
Limanowski Klub Karate Kyokushin
Wspomóż LACh