604 172 842

Piotr

Piotr

Piotr

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu Piotra który bardzo wierzy w Państwa dobroć,  prosimy o pomoc
finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 z dopiskiem: Piotr

Piotruś
urodził się 7.12.2001r., w 28 tygodniu ciąży. Jego masa ciała w chwili urodzin wynosiła 1060 gram, w dniu wypisu – 2130. Piotruś cierpi na porażenie mózgowe czterokończynowe. Jego stan po urodzeniu był dobry, dopiero w czwartym tygodniu pojawiły się niepokojące objawy kliniczne, na których podstawie rozpoznano posocznicę o bardzo ciężkim przebiegu. Jej wynikiem był wylew dokomorowy III stopnia. Piotruś wiele miesięcy spędził w krakowskich szpitalach: na oddziale wcześniaczym Kliniki Neonatologii a następnie w Prokocimiu. Od piątego miesiąca życia został objęty stałą opieką rehabilitacyjną i lekarzy specjalistów. Piotruś jest dzieckiem wesołym, lubi być w centrum uwagi, potrafi wypowiadać się, lubi towarzystwo innych osób. Nie chodzi samodzielnie ale porusza się na czworaka.
Koszt leczenia i rehabilitacji Piotrusia przekracza nasze możliwości, dlatego wszystkim, którzy mogą pomóc podajemy numer konta:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 
z dopiskiem: PIOTRUŚ
KRS 0000212400 z dopiskiem: PIOTRUŚ
 Prosimy Państwa o dalszą pomoc finansową.