604 172 842

Dariusz Łącki

Dariusz Łącki

Dariusz Łącki

Właśnie teraz jest czas, kiedy potrzebującym przekazujemy 1,5% odpisu od podatku,
dlatego w imieniu małżonki Dariusza która bardzo wierzyw Państwa dobroć,  prosimy o pomoc finansową kierowaną na konto:
BS L-wa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Dariusz Łącki

Dariusz Łącki (ur. 4.03.1982 r.). 2 września 2017 roku uległ poważnemu wypadkowi w konsekwencji którego doszło do niedotlenienia mózgu. Nadal przebywa w stanie śpiączki (wegetacji). Trwa walka o jego zdrowie !!!
Rodzina pana Darka zdaje sobie sprawę że jego powrót do zdrowia  wymaga długiego leczenia. Pielęgnacja, rehabilitacja kupno leków i innych środków medycznych  są bardzo kosztowne, co przekracza możliwość finansową rodziny, dlatego też zwracają się z prośbą o pomoc finansową którą prosimy kierować na konto:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001
z dopiskiem: Dariusz Łącki
KRS 0000 212 400

www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/nowy-sacz/a/dariusz-lacki-pol-roku-temu-zabieral-zone-i-coreczki-na-gorskie-wycieczki-teraz-lekarze-staraja-sie-wybudzic-go-ze-spiaczki,12960282/