604 172 842

Andrzej i Mateusz

Andrzej i Mateusz

Andrzej i Mateusz

ANDRZEJ ur.14.09.1992r oraz jego brat Mateusz pozostają w opiece Poradni Genetycznej z powodu występującego u obojga chłopców zespołu dysmorficznego z towarzyszącym niedorozwojem umysłowym i zaburzeniami zachowania.
U Andrzeja stwierdza się: głęboki niedorozwój umysłowy, zaburzenia zachowania z cechami autyzmu, skłonność do napadowego śmiechu, małogłowie, dysmorfię twarzy, wnętrostwo, zaburzenia wzorów dermatoglificznych.

U MATEUSZA ur.21.11.1997 r.stwierdza się opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, małogłowie, dysmorfię twarzy. Sytuacja materialna rodziny jest bardzo ciężka, dzieci wymagają stałego leczenia oraz pracy z wieloma specjalistami. Niestety leczenie oraz rehabilitacja przekraczają możliwości finansowe rodziny wobec powyższego prosimy Państwa o pomoc, którą proszę kierować na konto:
Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001  z dopiskiem: dla ANDRZEJA i MATEUSZA
KRS 0000212400 z dopiskiem: dla ANDRZEJA i MATEUSZA

www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/nowy-sacz/a/matka-zostawila-ich-siedem-lat-temu-jednak-milosc-ojca-im-to-wynagradza,12067794/