604 172 842

Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2014

SPRAWOZDANIA
z działalności Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Wybierz rodzaj sprawozdania, aby go pobrać i przeczytać:

Sprawozdanie Finansowe za rok 2014 | kliknij, aby pobrać